Onze mobiliteitsdroom in Zedelgem

Onze mobiliteitsdroom in Zedelgem

We dromen van dorpskernen waar kinderen veilig fietsend naar school,speel-en sportplein kunnen, waar ouderen ongehaast de straat kruisen, waar u en ik wandelend of fietsend lokaal kunnen winkelen zonder opzij te moeten voor koning auto. Het kan anders!

Groen stelt voor om per dorpskern een doordacht mobiliteitsplan op te maken waar verkeersstromen in beeld worden gebracht en waar kan gekeken worden welke de beste opties zijn voor een verkeersveilige omgeving! We willen door een goede ruimtelijke ordening en vervlechting van activiteiten zorgen voor levendige dorpskernen waar “leven en ontmoeten” centraal staat. Een mobiliteit die aangepast is aan deze autoluwe dorpskernen gaat uit van het STOP-principe: stappers en trappers, met andere woorden, de trage weggebruikers zijn de norm! Een degelijk uitgewerkt schema en aanbod van openbaar vervoer kan een goede aanvulling zijn. Auto’s zijn ondergeschikt en worden zo veel als mogelijk uit de kernen gelaten. We nemen initiatieven om sluipverkeer in kleine straatjes te mijden, zwaar verkeer wordt langs bovengemeentelijke wegen gestuurd.

We staan voor dorpskernen waar zone 30 de standaard is! Auto's zijn er te gast en moeten absolute voorrang geven aan de zachte weggebruiker. Enkel lokaal verkeer komt binnen en het beleid doet er alles aan om fietsen te stimuleren en auto's te beperken: Initiatieven van fiets-en autodelen worden beloond.
Groen Zedelgem opteert er voor dat de gemeente voor dorpsgenoten die minder-mobiel zijn het eigen wagenpark dat voornamelijk elektrisch is ter beschikking stelt. Uiteraard wordt geïnvesteerd in voldoende laadpalen om elektrisch vervoer (elektrische auto’s en e-bikes) mogelijk te maken.
Groen wenst in de omgeving van scholen, speel-en sportpleinen de installatie van fietsstraten, ondersteunt door afdwingend optreden door de politie. De veiligheid van onze fietsende kinderen en jeugd moet prioriteit hebben. Fietsstraten zorgen er voor dat fietsende kinderen gegarandeerd voorrang hebben: jonge ouders moeten in hun eigen dorpskern niet bang zijn om te kiezen voor fietsverplaatsingen.
Woon-werkverkeer moet duurzamer! Groen stelt voor om tussen centrumsteden Brugge/Roeselare ook op Zedelgems grondgebied een fiets-o-strade te realiseren parallellopend met de treinbedding. Een groene mobiliteit zorgt voor meer verbinding omdat mensen zich rustiger en vrijer bewegen en kansen krijgen tot contact. Een groene mobiliteit zorgt voor een gezonde omgeving door minder uitstoot van fijn stof. Een groene mobiliteit zorgt voor een veilig gevoel in onze heimat.