Duurzame landbouw

Duurzame landbouw

De intensieve landbouwproductie in Vlaanderen en Europa is vandaag nog altijd een bron van veel dierenleed en milieuproblemen, zoals geurhinder, pesticidengebruik of watervervuiling. Ook Zedelgem kent zijn problemen. Bioboeren tonen nochtans dat het ook zonder pesticiden en kunstmest kan. Zij dragen in belangrijke mate bij aan de biodiversiteit. Zedelgem moet voor Groen een landelijke gemeente blijven. Wij kiezen voor landbouw maar uiteraard willen wij dit ecologisch verantwoord. Wij willen géén grote agro-industrie maar landbouw op maat van de gemeente.

Groen Zedelgem wil dat onze gemeente bio-boeren en bio-verdelers beter ondersteunt en stimuleert. Bio is beter voor ons, voor de diversiteit in de landbouw en dus onze onmiddellijke omgeving en draagt mee bij tot een eerlijke prijsvorming voor de eerzame landbouwers.
Groen Zedelgem wenst een beleid dat ruimte maakt voor lokale productie. (Startende) landbouwers die willen inzetten op biologische landbouw stuiten vaak op het probleem dat ze geen toegang vinden tot geschikte gronden. Door eigen gronden open te stellen voor duurzame productie voor de lokale markt, opent de gemeente de weg naar betaalbare grond én duurzame productie. De gemeente kan duurzame criteria uitschrijven waaraan een lokaal duurzaam landbouwproject moet voldoen om de beschikking te krijgen over gemeentelijke grond.
Groen Zedelgem wenst een gemeente die het uitbouwen van een lokale afzetmarkt voor duurzaam geteelde voeding mogelijk maakt: door het geregeld organiseren van boerenmarkten op de 5 deelgemeenten, door het ter beschikking stellen van locaties op de verschillende deelgemeenten voor initiatieven zoals “de buurderij.”
Groen Zedelgem stimuleert het winkelen bij lokale ondernemers door het winkelen in eigen dorpskernen veilig en aantrekkelijk te maken: hiertoe zijn een aantal mobiliteitsingrepen zoals het invoeren van fietsstraten, zone 30 in de dorpskernen, ter beschikking stellen van ruimte voor fietsen…noodzakelijk.
Wij gaan jonge landbouwers die het biologisch, ecologisch en kleinschalig willen doen stimuleren
  • We stellen gemeentelijke landbouwgrond ter beschikking.
  • We zorgen voor een lokale afzetmarkt door het organiseren van wekelijkse bio- en boerenmarkten in onze dorpskernen.
  • We stimuleren onze inwoners om zelfvoorziend te zijn bij voedselteelt daarom stellen we gemeentelijke grond ter beschikking voor een zelfpluktuin, eventueel met uitbating door een permanent verantwoordelijke die door de gemeente aangesteld wordt.