Participatie

Participatie

De tijd van hoorzittingen, waar burgers louter geïnformeerd werden over een project dat al vrijwel in kannen en kruiken was, is voorbij. Burgers willen echt betrokken worden bij beleid, en dat van in het begin. Versterking van de lokale democratie is een en-en verhaal: het gaat zowel om het verbeteren van de klassieke politieke organen als om het sterker betrekken van burgers en ruimte geven aan burgers.

Mensen samen iets laten doen is één van de krachtigste vormen van participatie. Via wijkbudgetten willen wij actief burgerinitiatieven ondersteunen. We voorzien waar nodig logistieke, professionele ondersteuning door de gemeente, maar laten voldoende ruimte voor onafhankelijkheid.
We willen burgers meer inspraak geven in het budget van de gemeente. Dit kan door bijvoorbeeld te werken met een burgerbegroting. Jaarlijks wordt 10% van het werkingsbudget in handen gelegd van de inwoners en de deelgemeenten.
Basisparticipatie. Bij grote projecten dient steeds de stem van burger gehoord te worden en mee te beslissen. Dit start altijd met een zeer transparante communicatie naar alle burgers en dit via verschillende kanalen. Daarnaast moeten in omgekeerde richting burgers ook ideeën kunnen lanceren. Participatie dient niet alleen te gebeuren in een stadskantoor, maar tussen de mensen. Participatie dient naar burgers toe te gaan, naar de wijken, tijdens evenementen...