Groen voor groen

Groen voor groen

Groen Zedelgem kiest volop voor een natuuroffensief. Vlaanderen behoort tot die regio’s in Europa met de minste bossen en natuur. Bestaande natuur en bossen in Zedelgem (Merkemveld, Doeveren, Hoogveld, Vloethemveld, ...) willen we beschermen, maar we streven ook actief naar nieuwe hoogwaardige natuur. De gemeentelijke overheid kan hierin initiatief nemen en kan de natuurverenigingen van Zedelgem beter ondersteunen.

Groen Zedelgem wenst een beleid waarbij gekozen wordt voor het aankopen en inrichten van gronden voor natuurontwikkeling en waar natuurrecreatie aan de bevolking kan aangeboden worden.
Groen Zedelgem wenst een gemeente die het goede voorbeeld geeft door eigen gronden, parken en wegbermen zo natuurlijk mogelijk aan te planten en te beheren.
Groen Zedelgem wenst een beleid dat kiest voor meer groen in het straatbeeld. Onze dorpskernen, onze wijken…het zijn nog véél te veel beton- en straatparken. Naast bossen en natuurgebieden moet ook in de kernen zelf voldoende groene ruimte voorzien worden. We willen normen die voldoende groen garanderen rond schoolgemeenschappen, rond verzorgingshuizen, rond kinderopvang. Voldoende groen in de dorpskern zorgt letterlijk en figuurlijk voor ademruimte.
We willen een speel-en ontmoetingspark in elke deelgemeente. Op deze plaatsen kunnen mensen in eigen dorp terecht voor rustgevend verblijf in het groen, waar mensen elkaar ontmoeten, hun huisdier uitlaten, kinderen spelen…