Leef lokaal, koop lokaal

Leef lokaal, koop lokaal

Onze gemeente Zedelgem engageert zich om de CO2-uitstoot met 20% te verminderen tegen 2020 ten opzichte van 2011 en met 40% tegen 2030. Als we deze doelstellingen willen halen zal er ook moeten ingezet worden op het produceren van minder afval door hergebruik, herstel en delen. Er zal moeten gekozen worden voor minder vervoer en invoer van producten en op lokaal produceren.

Groen Zedelgem wenst een beleid dat lokale deelinitiatieven ondersteunt: initiatieven zoals “De Buurderij”, “kringwinkel het Rad”, fiets-en autodelen… moeten beloond worden door tegemoetkoming in huur van of ter beschikking stellen van locaties. De gemeente kan deze initiatieven zelf promoten door burgers te informeren via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Groen Zedelgem wenst een beleid dat zelf initiatieven neemt tot het organiseren van geefinitiatieven: bv een geefplein of geefkast aan bieden, materiaal zoals tafels en stoelen gratis ter beschikking stellen aan burgers die dergelijke initiatieven willen op touw zetten.

Groen Zedelgem wenst een gemeente die zelf het goede voorbeeld geeft door een lokaal duurzaam aankoopbeleid: bijvoorbeeld catering bij recepties of inhuldigingen laten verzorgen door lokale duurzame ondernemers.

Groen Zedelgem wenst een gemeente die innovatie en hergebruik bij de gemeentelijke leveranciers stimuleert: bv door een interne werkgroep op te richten die duurzaamheidambities op stelt, door goede afspraken te maken over, zoals leasen en huren van diensten en producten in plaats van kopen.

Groen Zedelgem wenst dat overheidsopdrachten op de gemeenteraad komen en gescreend worden volgens volgende principes: ecologisch verantwoord, sociaal verantwoord en aanvaardbaar, met het oog voor kostenefficiëntie over de hele levenscyclus. Het aankoop-en aanbestedingsbeleid kan op deze manier verduurzaamd worden.

Groen Zedelgem wenst een gemeente die kiest voor: diensten in plaats van producten, herbruikbaar materiaal, hergebruikte/opgewaardeerde/tweedehandse producten, duurzaam biogebaseerd of biodegradeerbaar materiaal.

Duurzame economie is niet alleen verkoop en aankoop. Groen zet hiervoor ook in op ruilen en delen. Wij zetten het gemeentelijk wagenpark in het WE ter beschikking van burgers. En ons gemeentelijke container- en recyclagepark moet meer worden dan een plaats om afval te dumpen. We koppelen er een gemeentelijk geefplein aan.

Groen Zedelgem wenst een plan lokale economie op te stellen. Met ons plan krijgt onze lokale handel weer de zuurstof om te bloeien. We willen sterk inzetten op het uitbouwen van een degelijke, duurzame en lokale economie. We willen de leegstand van de handelspanden in onze gemeente aanpakken met drie acties:

  • Door de leegstandsbelasting jaarlijks 50% te verhogen en de leegstaande panden in een leegstandspoule op te nemen.
  • Afspraken te maken om de huurprijzen sterk te verlagen voor jonge starters en frisse initiatieven zoals pop-ups.
  • Starters meer ondersteuning en kansen te geven door een starterspremie van 10000€ te geven, wel is waar met de voorwaarde dat projecten duurzaam en vernieuwend moeten zijn én hen een pand te laten kiezen uit de leegstandspoule.