Actief zorgzame gemeente

Actief zorgzame gemeente

Sociaal, dat is zorgen voor elkaar.

De kerndoelstelling van het sociaal beleid blijft voor Groen Zedelgem het recht van eenieder op een menswaardig bestaan.
Een sociaal beleid is voor Groen Zedelgem essentiël. Een groen beleid verbindt alle mensen en wil dat iedereen kan participeren aan onze gemeenschap. Wij willen hierbij bijzondere aandacht voor kansengroepen: dit gaat over geïntegreerde en toegankelijke woningen voor mensen met een beperking en senioren, maar ook over voldoende betaalbare woningen, een mobiliteit en economie die gericht is op lokaal gebeuren, maar ook over positieve vluchtelingenbeleid.
Groen Zedelgem pleit voor buurtgerichte zorg! Ouderen met een zorgvraag, mensen met een beperking, kansarme gezinnen…moeten mits de nodige zorg kansen krijgen binnen hun eigen buurt. We willen binnen de sociale dienst van de gemeente de aanstelling van een gemeentelijke zorgcoördinator. Deze moet de aanstuurder zijn van buurtgerichte zorg. Via een team vrijwilligers die door bezoeken aan zorgdetectie doen kan de gemeentelijke zorgcoördinator nagaan welke zorg nodig is.Hij schakelt netwerk in, begeleidt en ondersteunt en zorgt indien nodig voor formele hulp.
Groen wenst een lokale antenne dienstencentrum in elke deelgemeente: een centrum waar ieder terecht kan met vragen, maar ook waar jong en oud, met of zonder beperking, met of zonder huidskleur,...terecht kan om mensen te ontmoeten. Zorg dragen voor elkaar is de beste remedie tegen vereenzaming en verzuring. De gemeente moet mogelijkheden maken tot ontmoeting.
Wijk- en straatinitiatieven die mensen samenbrengen moeten de nodige gemeentelijke ondersteuning krijgen zowel technisch als financieel.
Mantelzorgers moet meer erkenning krijgen. Hun inzet is van wezenlijk belang en zorgt er voor dat heel wat mensen langer in eigen huis en buurt kunnen blijven. Mensen betrekken bij de zorg voor mensen kan enkel als je als gemeente ook die zorgers koestert en ondersteunt. Deze ondersteuning moet meer zijn dan een jaarlijks feest: begeleiding, emotionele opvang, feedback...
Zorgen voor elkaar en onze buurt, dat is Groen.