1. Martine De Meester

1. Martine De Meester

1. Martine De Meester

Groen Zedelgem trekt naar de kiezer met een programma waar leefbaarheid een kernwoord is.
Leefbaarheid, duurzaamheid en leefkwaliteit moet de maatstaf zijn bij alle beleidsbeslissingen.
Als lijsttrekker ijver ik voor een gezonde, veilige en warme gemeente voor iedereen.

Een kleine greep uit onze voorstellen:
- dorpskernen met voorrang voor trage weggebruikers
- fietsstraten bij scholen, speelpleintjes en sportpleinen
- uittekenen van een duurzaam gemeentelijk energieplan
- stimuleren van buurt-en hoevewinkels
- zorg voor senioren en kansengroepen
- ondersteuning van jong talent (in sport, kunst, ...)
- vrije groene ruimte beschermen tegen verkavelingen
- ...

1. Martine De Meester

Onze lijsttrekker

Groen Zedelgem trekt naar de kiezer met een programma waar leefbaarheid een kernwoord is.
Leefbaarheid, duurzaamheid en leefkwaliteit moet de maatstaf zijn bij alle beleidsbeslissingen.
Als lijsttrekker ijver ik voor een gezonde, veilige en warme gemeente voor iedereen.

Een kleine greep uit onze voorstellen:
- dorpskernen met voorrang voor trage weggebruikers
- fietsstraten bij scholen, speelpleintjes en sportpleinen
- uittekenen van een duurzaam gemeentelijk energieplan
- stimuleren van buurt-en hoevewinkels
- zorg voor senioren en kansengroepen
- ondersteuning van jong talent (in sport, kunst, ...)
- vrije groene ruimte beschermen tegen verkavelingen
- ...