3. Frauke Breekelmans

3. Frauke Breekelmans

3. Frauke Breekelmans

Een groot deel van mijn vrije tijd besteed ik aan vrijwilligerswerk als animator voor Oranje.
Ik vind het belangrijk dat mensen - en vooral jongeren - met een beperking gelijke kansen krijgen en ik wil daar graag mijn steentje toe bijdragen.

Groen heeft aandacht voor alle bevolkingsgroepen: jong of oud, met of zonder beperking, hoog- of laaggeschoold,
blank of gekleurd, homo of hetero...
Groen wil er voor zorgen dat niemand uit de boot valt en dat iedereen kansen krijgt om zich te ontplooien.

Voor een inclusieve maatschappij waar iedereen zichzelf mag zijn.

3. Frauke Breekelmans

kansen voor iedereen

Een groot deel van mijn vrije tijd besteed ik aan vrijwilligerswerk als animator voor Oranje.
Ik vind het belangrijk dat mensen - en vooral jongeren - met een beperking gelijke kansen krijgen en ik wil daar graag mijn steentje toe bijdragen.

Groen heeft aandacht voor alle bevolkingsgroepen: jong of oud, met of zonder beperking, hoog- of laaggeschoold,
blank of gekleurd, homo of hetero...
Groen wil er voor zorgen dat niemand uit de boot valt en dat iedereen kansen krijgt om zich te ontplooien.

Voor een inclusieve maatschappij waar iedereen zichzelf mag zijn.