4. Thomas Vanbeveren

4. Thomas Vanbeveren

4. Thomas Vanbeveren

Ik kies voor Groen omdat dit voor mij de partij is die duidelijk kiest voor een langetermijnvisie.
Het is een visie die nodig is om onze mooie gemeente in de toekomst leefbaar en sociaal te houden.
Daar zijn duidelijke koerswijzigingen voor nodig.
Samen met Groen ga ik voor duurzame mobiliteit, voor een duurzame ruimtelijke ordening en voor balans.
In Zedelgem heeft iedereen zijn/haar plaats en wordt iedereen erkend en herkend.
Enkele concrete programmapunten van Groen
waar ik graag wil voor ijveren:
- meer groene oases in onze dorpskernen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
- veilige bereikbare speelpleintjes voor onze kinderenin een natuurlijke omgeving.

4. Thomas Vanbeveren

verbinding EN evenwicht in een veranderende samenleving

Ik kies voor Groen omdat dit voor mij de partij is die duidelijk kiest voor een langetermijnvisie.
Het is een visie die nodig is om onze mooie gemeente in de toekomst leefbaar en sociaal te houden.
Daar zijn duidelijke koerswijzigingen voor nodig.
Samen met Groen ga ik voor duurzame mobiliteit, voor een duurzame ruimtelijke ordening en voor balans.
In Zedelgem heeft iedereen zijn/haar plaats en wordt iedereen erkend en herkend.
Enkele concrete programmapunten van Groen
waar ik graag wil voor ijveren:
- meer groene oases in onze dorpskernen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
- veilige bereikbare speelpleintjes voor onze kinderenin een natuurlijke omgeving.