Urbain Ureel

Urbain Ureel

Urbain Ureel

Ik woon in de Faliestraat in Aartrijke. Hier in deze kleine leefwereld begint het al met verkeersdrukte, onbezonnen gedrag van sommigen, de aanval op de laatste resten open ruimte, de moeilijkheden van de kleinschalige familie landbouw, de flora en de fauna die taant …  Allemaal thema’s die me zo in het
oog springen wanneer ik nog maar uit het raam kijk in die directe, bekende omgeving die we thuis noemen.
Een vriend zei mijn eens, jij bent als een watermeloen. Niet echt flatterend, maar eigenlijk heeft hij gelijk. Groen van buiten en rood van binnen.
Rood omwille van mijn drang naar rechtvaardigheid en de verontwaardiging, ook woede die ik voel bij onrecht.
Groen omdat ik begaan ben met mijn omgeving. En dat gaat niet louter om bloemetjes en bijtjes, zoals wel eens schamper wordt opgemerkt.
De mens is een essentieel onderdeel van die omgeving. Wie die twee scheidt slaat de bal mis, denk ik. We zien nu al de consequenties.


Als groene mens, die zich in het linkse spectrum van het politieke landschap beweegt, ben ik al jaren Groen genegen.
Vroeger in de jaren ’90 nog bij Agalev, nu in de volwassen geworden politieke groep die zich Groen noemt.

Urbain is drijvende kracht achter de actiegroep tegen de bovengrondse hoogspanningslijn in de Moubekevallei (Ventilus-project). Lees hierover meer op onze nieuwspagina.

Urbain vertegenwoordigt intussen ook in het Bijzonder Comité Sociale Dienst (vroeger deel van het OCMW die individuele dossiers behandelt).
Urbain was verrast van de vele verborgen armoede in Zedelgem.  Via zijn engagement wil hij individueel opkomen voor mensen in nood en een brug zijn naar onze Groene mandatarissen in de OCMW-raad waar het sociaal beleid van de gemeente wordt beslist.

Urbain Ureel

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

en partijbestuur

Ik woon in de Faliestraat in Aartrijke. Hier in deze kleine leefwereld begint het al met verkeersdrukte, onbezonnen gedrag van sommigen, de aanval op de laatste resten open ruimte, de moeilijkheden van de kleinschalige familie landbouw, de flora en de fauna die taant …  Allemaal thema’s die me zo in het
oog springen wanneer ik nog maar uit het raam kijk in die directe, bekende omgeving die we thuis noemen.
Een vriend zei mijn eens, jij bent als een watermeloen. Niet echt flatterend, maar eigenlijk heeft hij gelijk. Groen van buiten en rood van binnen.
Rood omwille van mijn drang naar rechtvaardigheid en de verontwaardiging, ook woede die ik voel bij onrecht.
Groen omdat ik begaan ben met mijn omgeving. En dat gaat niet louter om bloemetjes en bijtjes, zoals wel eens schamper wordt opgemerkt.
De mens is een essentieel onderdeel van die omgeving. Wie die twee scheidt slaat de bal mis, denk ik. We zien nu al de consequenties.


Als groene mens, die zich in het linkse spectrum van het politieke landschap beweegt, ben ik al jaren Groen genegen.
Vroeger in de jaren ’90 nog bij Agalev, nu in de volwassen geworden politieke groep die zich Groen noemt.

Urbain is drijvende kracht achter de actiegroep tegen de bovengrondse hoogspanningslijn in de Moubekevallei (Ventilus-project). Lees hierover meer op onze nieuwspagina.

Urbain vertegenwoordigt intussen ook in het Bijzonder Comité Sociale Dienst (vroeger deel van het OCMW die individuele dossiers behandelt).
Urbain was verrast van de vele verborgen armoede in Zedelgem.  Via zijn engagement wil hij individueel opkomen voor mensen in nood en een brug zijn naar onze Groene mandatarissen in de OCMW-raad waar het sociaal beleid van de gemeente wordt beslist.