Tim Govaert

Secretaris, Lid bijzonder comité sociale dienst

Tim is nieuw, gedreven en geëngageerd in Groen Zedelgem.
Na de verkiezingen werd Tim door het partijbestuur gekozen om te zetelen in het bijzonder comité van de sociale dienst (dit is een onderdeel van het vroegere OCMW dat de individuele steunvragen behandeld)

"In tijden van polarisering en onverdraagzaamheid moeten wij inzetten op verbinding!"

Beroepsmatig is Tim bezig (in het CAW) met het begeleiden en ondersteunen van mensen, zorgen dat iedereen er bij kan horen en zijn weg vindt in de harde wereld.
Zijn keuze voor Groen is gebaseerd op het respect voor iedere individu dat terug te vinden is in alle programmapunten.

Tim heeft bijzondere aandacht voor het sociaal beleid van de gemeente en wil ook dat onze jeugd voldoende mogelijkheden krijgt om zicht te ontplooien en te amuseren in Zedelgem.