Renovaties gebouwen Jonkhove

03 Juni 2012

Renovaties gebouwen Jonkhove

De gebruikers van Jonkhove in Aartrijke hoeven we niet te vertellen dat een opfrissing van de gebouwen meer dan nodig was. Na een wedstrijd uitgeschreven door de gemeente werd er gekozen voor een nieuw hedendaags complex op de huidige site. Ondertussen werd het oorspronkelijke ontwerp nog aangepast aan de behoeften en werd een bouwvergunning verleend, waardoor verdere stappen kunnen gezet worden. Vanaf nu kunnen er ook concreter nagedacht worden over de inrichting van de gebouwen en de omgeving. Op zondag 3 juni organiseerde de gemeente een informatiemoment. Bedoeling was dat verenigingen en inwoners een inbreng konden doen in verschillende werkgroepen.o Feesten en voorstellingen met podiumo Kleine vergaderingen, lessen en atelierso Tentoonstellingen en beurzeno Koken en keukeno Buitenruimteo Dienstverlening Voor Groen-Zedelgem, nam Martine De Meester (ons gemeenteraadslid van Aartrijke) deel aan de werkgroep Buitenruimte en de werkgroep Dienstverlening.

Een verslag van Martine:
In de werkgroep dienstverlening kreeg ik te horen waar wij met Groen al vele jaren voor ijveren. Als onderdeel van Jonkhove zou een zogenaamd antennepunt en dienstencentrum voor de gemeente komen. Op die manier moet men niet altijd naar Zedelgem voor administratieve en sociale dienstverlening. Daar zou ook de mogelijkheid komen (voor ouderen en sociaal kansarmen) voor het nemen van een maaltijd en persoonlijke verzorging.

In de werkgroep Buitenruimte legde ik er (nogmaals) de nadruk op dat het project niet los kan gezien worden van het grote mobiliteitsprobleem in de dorpskern van Aartrijke. Als Jonkhove zijn functie als ontmoetingscentrum en dienstencentrum wil realiseren dan zal dit vlot en veilig moeten bereikbaar zijn!! De gemeente blijft dit probleem maar voor zich uitschuiven (ze zijn er zogezegd al meer dan 6 jaar mee bezig??) en de bevoegde schepen verschuilt zich achter de bevoegdheid van de provincie...

Tot slot heb ik in het afrondende gesprek nog eens benadrukt dat Groen het spijtig vindt dat (weer eens) de kans gemist is om op een ecologische en duurzame manier te bouwen (er is nergens gekozen voor een alternatieve energievoorziening...)

Al bij al lijkt dit een mooi project waar wij als Groen heel wat van onze vragen in terugvinden: het jeugdhuis krijgt een mooie locatie, met een veel mooiere bibliotheek; de verwaarloosde terreinen worden weer aantrekkelijk, en heel het complex krijgt een belangrijke sociale functie als antenne van de gemeentediensten en als lokaal dienstencentrum.

Als afsluiter nog dit. Het overgrote deel van de meerderheid vond het niet nodig om aanwezig te zijn op deze bijeenkomst met de inwoners. Diegene die ik dan wel zag, deden enkel aan "aanwezigheidspolitiek". Ze toonden zich even bij de inleiding of bij de receptie doch voor de rest vonden ze het niet nodig om te luisteren naar de mensen hun vragen...