Groen Zedelgem kiest nieuw partijbestuur

12 April 2019

Groen Zedelgem kiest nieuw partijbestuur

Op 12 april hielden we een algemene Groen-ledenvergadering.  Belangrijkste punt op deze vergadering was het verkiezen van een nieuw partijbestuur voor de komende zes jaar.

Met de verkiezing van het partijbestuur hielden we twee doelstellingen voor ogen: verjonging en vernieuwing. We zijn dan ook verheugd om te kunnen starten met een uitgebreide groep met veel nieuwe en jonge mensen.
Het nieuwe partijbestuur werd met unanimiteit goedgekeurd door de ledenvergadering.

Graag pikken we er de twee sleutelposities uit:   

               
Frauke Breekelmans is onze kersverse voorzitster.  Zij is de eerste vrouwelijke en meteen ook jongste partijvoorzitter in Zedelgem.
Frauke is heel gedreven en vast van plan om Groen (nog meer) op de kaart te zetten in Zedelgem.
Of met haar woorden:
 “Met Groen Zedelgem wil ik staan voor een warme partij met aandacht en respect voor iedereen.  Met vernieuwende ideeën en een kritische blik ten opzichte van het huidige beleid, zodat er in Zedelgem aandacht is voor milieubewuste keuzes, maar even goed voor sociale rechtvaardigheid.” 

Frauke wordt bijgestaan door Tim Govaert die onze nieuwe secretaris wordt.  De secretaris is een sleutelfiguur in de lokale werking van Groen.  Hij coördineert de praktische zaken van de dagelijkse werking, volgt het ledenbestand op, ziet toe op een goede communicatie met de leden en sympathisanten, de pers en anderen.
Geen kleine opdracht maar Tim is heel gemotiveerd om deze verantwoordelijkheid op te nemen.

Frauke en Tim staan er gelukkig niet alleen voor.  Zij worden in het partijbestuur omringd door een geëngageerde ploeg van jong en iets ouder; van nieuwe ideeën aangevuld met een pak ervaring!
Op het eerstvolgende partijbestuur wordt binnen de groep verder afgesproken wie voor welke zaken verantwoordelijkheid zal opnemen. 

Op de foto zie je het voltallige nieuwe partijbestuur:
Een sterke ploeg die ijvert voor een eerlijker, warmer, socialer en duurzamer Zedelgem.

Op de pagina in Zedelgem/onze mensen zullen deze mensen zich (binnenkort) voorstellen en je vindt er ook hun contactgegevens

Vlnr. Ivan Lahousse (Veldegem, uittredend voorzitter en gemeenteraadslid), Tim Govaert (Loppem), Kurt Moyaert (Zedelgem), Martine De Meester (Aartrijke, fractieleidster in de gemeenteraad), Fons Breekelmans (Zedelgem), Bart Deceuninck (Aartrijke),  Frauke Breekelmans (Zedelgem), John Vandaele (Zedelgem-De-Leeuw) en Urbain Ureel (Aartrijke).