Laura Lahousse

gemeenteraadslid

Als nieuw gemeenteraadslid wil Laura zich ten volle inzetten om Groen nog meer een stem te geven in het gemeentebeleid.

"Mijn hond is mijn vriend waarbij ik kracht en energie vind. Dieren hebben een grote meerwaarde in een mensenleven en elk dier heeft recht op leven.
Mijn keuze voor vegetarisch voedsel komt voor een groot deel uit dit respect voor dieren."

Als jongere beseft Laura dat het hoog tijd is om meer zorg te dragen voor de toekomst van onze planeet!

Samen met Groen Zedelgem ijvert zij voor een lokale aanpak van het klimaatprobleem:
- ondersteunen van biologische en lokale landbouw
- géén nieuwe grote industriële agrobedrijven
- groene en veilige dorpskernen waar autoverkeer wordt ontmoedigd ten voordele van fietsers en voetgangers
- energiezuinige gemeentelijke  infrastructuur op basis van hernieuwbare bronnen ....
- stop aan steeds nieuwe grote verkavelingen: betonstop in Zedelgem