Bomenkap langs Sint-Rembertstraat

De Rembertstraat is een veelgebruikte binnenweg voor jonge fietsers van en naar de Torhoutse scholen. Wij zijn vragende partij van het geplande fietspad, maar betreurt dat de bomen langs de wegkant waar geen fietspad zal liggen, evenzeer gerooid zullen worden.

Bij de heraanleg van de Rembertstraat plant de provincie de aanleg van een tweerichtingsfietspad aan één zijde van deze straat.
“Uiteraard zijn wij akkoord met dit fietspad, want wij waren mee vragende partij. Groen Zedelgem ijvert daar al jaren voor, gezien er al verschillende ongevallen waren, voornamelijk met schoolgaande fietsers.

“Maar voor de volledige heraanleg van de straat zullen een 100-tal bomen worden gekapt, merkwaardig genoeg langs de zijde waar geen fietspad zal liggen." Klinkt het bij het stadsbestuur.
Een onlogische beslissing. Een bomenrij heeft immers een remmend effect op gemotoriseerd verkeer.

De esdoorns zouden krom groeien en beschadigd worden tijdens de ingrijpende wegenwerken. Op vraag van de provincie zullen toch een vijftiental bomen tussen het fietspad en de rijweg worden geplant.
“Een magere compensatie voor het verdwijnen van 100 bomen,”
klinkt het bij Groen.

 

 

De Groene doeners van Zedelgem vragen dat de plannen aangepast worden, opdat de bomen die aan de kant waar geen fietspad komt te liggen, kunnen behouden blijven.

 

Op de foto: Provincieraadsleden van Groen: Herman Lodewyckx, Alex Colpaert, Gerda Schotte en
Maarten Tavernier. In het midden Martine De Meester, gemeenteraadslid en lijsttrekker voor Groen Zedelgem.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.