De speerpunten van Groen Zedelgem

Jongeren

Kinderen en jongeren zijn onze toekomst. Groen Zedelgem vindt het dan prioriteit dat zij alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. We willen investeren in onze jeugd en willen daarom een opwaardering van de middelen voor het lokaal jeugdbeleid.

 • Jongeren

  Kinderen en jongeren zijn onze toekomst. Groen Zedelgem vindt het dan prioriteit dat zij alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. We willen investeren in onze jeugd en willen daarom een opwaardering van de middelen voor het lokaal jeugdbeleid.

 • Onze mobiliteitsdroom in Zedelgem

  We dromen van dorpskernen waar kinderen veilig fietsend naar school,speel-en sportplein kunnen, waar ouderen ongehaast de straat kruisen, waar u en ik wandelend of fietsend lokaal kunnen winkelen zonder opzij te moeten voor koning auto. Het kan anders!

 • Groen voor groen

  Groen Zedelgem kiest volop voor een natuuroffensief. Vlaanderen behoort tot die regio’s in Europa met de minste bossen en natuur. Bestaande natuur en bossen in Zedelgem (Merkemveld, Doeveren, Hoogveld, Vloethemveld, ...) willen we beschermen, maar we streven ook actief naar nieuwe hoogwaardige natuur. De gemeentelijke overheid kan hierin initiatief nemen en kan de natuurverenigingen van Zedelgem beter ondersteunen.

 • Duurzaam wonen en verkavelen

  Betonstop in Zedelgem? Nu!

 • Actief zorgzame gemeente

  Sociaal, dat is zorgen voor elkaar.

 • Participatie

  De tijd van hoorzittingen, waar burgers louter geïnformeerd werden over een project dat al vrijwel in kannen en kruiken was, is voorbij. Burgers willen echt betrokken worden bij beleid, en dat van in het begin. Versterking van de lokale democratie is een en-en verhaal: het gaat zowel om het verbeteren van de klassieke politieke organen als om het sterker betrekken van burgers en ruimte geven aan burgers.

 • Duurzame energie

  Een energieomslag in Zedelgem. Niet meer afhankelijk zijn van onze (falende) kerncentrales? Misschien een coöperatieve energiemaatschappij in het Brugse ommeland?
  In elk geval maken we de komende legislatuur werk van die energieomslag.

 • Duurzame landbouw

  De intensieve landbouwproductie in Vlaanderen en Europa is vandaag nog altijd een bron van veel dierenleed en milieuproblemen, zoals geurhinder, pesticidengebruik of watervervuiling. Ook Zedelgem kent zijn problemen. Bioboeren tonen nochtans dat het ook zonder pesticiden en kunstmest kan. Zij dragen in belangrijke mate bij aan de biodiversiteit.

  Zedelgem moet voor Groen een landelijke gemeente blijven. Wij kiezen voor landbouw maar uiteraard willen wij dit ecologisch verantwoord. Wij willen géén grote agro-industrie maar landbouw op maat van de gemeente.

 • Leef lokaal, koop lokaal

  Onze gemeente Zedelgem engageert zich om de CO2-uitstoot met 20% te verminderen tegen 2020 ten opzichte van 2011 en met 40% tegen 2030. Als we deze doelstellingen willen halen zal er ook moeten ingezet worden op het produceren van minder afval door hergebruik, herstel en delen. Er zal moeten gekozen worden voor minder vervoer en invoer van producten en op lokaal produceren.

 • Cultuur

  Cultuur maakt iedereen en iedereen maakt cultuur. Onder dit motto zorgen wij dat iedereen kan deelnemen aan culturele evenementen.