21. Eric Depreeuw

21. Eric Depreeuw

21. Eric Depreeuw

Mijn ervaring als medewerker natuur- en landschapsbeheer bij stad Brugge wil ik verder gebruiken om deze thema’s op te volgen in onze gemeente.
Onze gemeente beschikt over sterke troeven qua natuur. In samenspraak met bewoners en gebruikers van het buitengebied kunnen we dit nog versterken.
Kwaliteitsvol groen zorgt voor een aangename en gezonde leefomgeving en is bovendien een economische troef.
Onze vele bossen bieden mensen kansen tot ontspanning maar kunnen ook een plaats van ontmoeting vormen.
Groen Zedelgem wenst een beleid waarbij gekozen wordt voor het aankopen en inrichten van gronden voor natuurontwikkeling en waar natuurrecreatie aan
de bevolking kan aangeboden worden.
Groen Zedelgem wil nog méér groen zien in onze gemeente.

ER IS NOOIT GENOEG GROEN VOOR GROEN!

21. Eric Depreeuw

Een rijke gemeente draagt zorg voor natuur en landschap 

Mijn ervaring als medewerker natuur- en landschapsbeheer bij stad Brugge wil ik verder gebruiken om deze thema’s op te volgen in onze gemeente.
Onze gemeente beschikt over sterke troeven qua natuur. In samenspraak met bewoners en gebruikers van het buitengebied kunnen we dit nog versterken.
Kwaliteitsvol groen zorgt voor een aangename en gezonde leefomgeving en is bovendien een economische troef.
Onze vele bossen bieden mensen kansen tot ontspanning maar kunnen ook een plaats van ontmoeting vormen.
Groen Zedelgem wenst een beleid waarbij gekozen wordt voor het aankopen en inrichten van gronden voor natuurontwikkeling en waar natuurrecreatie aan
de bevolking kan aangeboden worden.
Groen Zedelgem wil nog méér groen zien in onze gemeente.

ER IS NOOIT GENOEG GROEN VOOR GROEN!