13. Kurt Moyaert

13. Kurt Moyaert

13. Kurt Moyaert

Voor heel wat mensen is de huidige samenleving te hard.
Ze vallen uit de boot door ziekte, door pech, door allerlei ongunstige omstandigheden. Het is belangrijk dat het beleid daar rekening mee houdt en een opvangnet biedt.
Groen Zedelgem doet voorstellen om iedereen kansen te geven en te zorgen dat ook zij die het moeilijk hebben toch een menswaardig bestaan kunnen leiden.
Enkele voorbeelden uit het Groenprogramma:
- aanstellen van een gemeentelijke zorgcoördinator die
vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunt
- inclusieve buurtzorgprojecten die zorgen dat mensen met een beperking, zorgbehoeftigen en senioren zolang mogelijk in eigen huis hun zelfstandigheid kunnen behouden.
- logistieke en administratieve hulp

Omdat zorgen voor elkaar belangrijk is.

13. Kurt Moyaert

Voor een zorgende gemeente 

Voor heel wat mensen is de huidige samenleving te hard.
Ze vallen uit de boot door ziekte, door pech, door allerlei ongunstige omstandigheden. Het is belangrijk dat het beleid daar rekening mee houdt en een opvangnet biedt.
Groen Zedelgem doet voorstellen om iedereen kansen te geven en te zorgen dat ook zij die het moeilijk hebben toch een menswaardig bestaan kunnen leiden.
Enkele voorbeelden uit het Groenprogramma:
- aanstellen van een gemeentelijke zorgcoördinator die
vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunt
- inclusieve buurtzorgprojecten die zorgen dat mensen met een beperking, zorgbehoeftigen en senioren zolang mogelijk in eigen huis hun zelfstandigheid kunnen behouden.
- logistieke en administratieve hulp

Omdat zorgen voor elkaar belangrijk is.