11. Dirk Ghyoot

11. Dirk Ghyoot

11. Dirk Ghyoot

Wonen wordt steeds duurder en velen zoeken een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. In de grondwet staat : "Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden waaronder het recht op een behoorlijke huisvesting."
Wonen vind ik prioritair voor de komende verkiezingen. Wonen is politiek verweven met ruimtelijke ordening, met duurzaamheid en energie en met financiën.
Maar vooral staat de woning symbool
voor het zelfbeeld van de bewoner.
De invoering van concrete maatregelen kunnen heel wat verbeteren zoals :
- meer en betere sociale woningen.
- richthuurprijzen om een correcte huur te kunnen vaststellen.
- aanpak van huisjesmelkers
- verstrenging van de regelgeving op leegstand.
- verkrotting voorkomen en belasten.

11. Dirk Ghyoot

Betaalbaar en duurzaam wonen is een basisrecht

Wonen wordt steeds duurder en velen zoeken een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. In de grondwet staat : "Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden waaronder het recht op een behoorlijke huisvesting."
Wonen vind ik prioritair voor de komende verkiezingen. Wonen is politiek verweven met ruimtelijke ordening, met duurzaamheid en energie en met financiën.
Maar vooral staat de woning symbool
voor het zelfbeeld van de bewoner.
De invoering van concrete maatregelen kunnen heel wat verbeteren zoals :
- meer en betere sociale woningen.
- richthuurprijzen om een correcte huur te kunnen vaststellen.
- aanpak van huisjesmelkers
- verstrenging van de regelgeving op leegstand.
- verkrotting voorkomen en belasten.